Silikongummi
 
Ett material som bara hittar fler och fler användningsområden.


Beroende på vilken behandling och vilken tillsats som görs, kan man skapa olika kvaliteter av silikongummi med olika egenskaper för olika användningsområden — till och med så motsatta egenskaper som elisolerande/elledande och värmeisolerande/värmeledande.

I sin grundform är silikongummi neutralt i färg, men kan färgas in i regnbågens alla färger - från transparent till klara färger
(se standardfärgkarta på produktsidan).

 

På denna webbplats presenterar vi på Sipla Nordic AB några av de olika produkter och detaljer vi har på vår repertoar och som visar olika möjligheter att använda silikongummi.
 
 Silikon är bl a mycket motståndskraftigt mot UV, kyla, värme, ozon och strålning.
 Silikon finns i många kvaliteter som är lämpade för användning i livsmedels- och medicinska
  sammanhang.
 Silikon har god flexibilitet, kan både tänjas och komprimeras.
 Silikon kan göras elektriskt isolerande eller elektriskt ledande.
 Silikon kan fås i hårdhet från 20 Shore A till 90 Shore A.
 Silikon kan fås i olika kvaliteter som tål temperaturer från -116°C till +315°C (tom högre vid kortvarig
  belastning).
 Silikon är i sig själv ingen grogrund för bakterier eller svamp.
 Silikon kan fås i regnbågens alla färger - och lite till.
 Silikon bevarar sina mekaniska egenskaper över ett stort temperaturområde.

Avtals Villkor  •  Privacy Policy
  Sipla Nordic AB     Mogatan 6,  SE 254 64 Helsingborg     Phone: +46 42150640   Fax: +46 42153240